median

Median: Tajemný nástroj technologického světa.

Definice mediánu: Co to je? Medián patří mezi statistické ukazatele střední hodnoty souboru dat, stejně jako průměr nebo modus. Popisuje hodnotu, která dělí seřazený soubor dat na dvě stejně velké poloviny. To znamená, že polovina hodnot v souboru je menší nebo rovna mediánu a druhá polovina je větší nebo rovna mediánu....