Bydlení: Montáž umyvadla na desku krok za krokem

Montáž Umyvadla Na Desku

Příprava nářadí a materiálu

Před samotnou montáží umyvadla na desku je nezbytné si připravit veškeré potřebné nářadí a materiál. Díky tomu bude instalace probíhat hladce a bez zbytečných komplikací. Mezi základní nářadí patří vrtačka s vhodnými vrtáky do dřeva a dlažby, vodováha, tužka, metr, silikonový tmel a pistole na silikon, šroubovák, pilka na železo, hasák a kbelík. Z materiálu budete potřebovat samotné umyvadlo, desku pod umyvadlo, sifon, přívod vody, odpadní trubku, šrouby a hmoždinky odpovídající materiálu zdi, těsnění a případně i montážní sadu k umyvadlu. Před nákupem si pečlivě zkontrolujte rozměry umyvadla a desky, aby odpovídaly vašim požadavkům a prostoru v koupelně. Nezapomeňte také na výběr vhodného sifonu a přívodu vody, které musí být kompatibilní s vaším rozvodem vody.

Volba správného umístění

Výběr správného místa pro vaše nové umyvadlo na desku je zásadní pro funkčnost i estetiku vaší koupelny. Než se pustíte do vrtání do desky, pečlivě zvažte několik faktorů. Zaměřte se na výšku umyvadla. Umyvadlo by mělo být umístěno v takové výšce, aby bylo pohodlné pro všechny členy domácnosti. Standardní výška se pohybuje okolo 85-90 cm od podlahy, ale záleží na vaší výšce a preferencích. Nezapomeňte zohlednit tloušťku desky a výšku sifonu. Dále promyslete umístění baterie. Pokud instalujete nástěnnou baterii, ujistěte se, že je ve správné pozici vzhledem k umyvadlu. U stojánkové baterie zvolte místo na desce tak, aby byla dosažitelná a zároveň poskytovala dostatek prostoru pro pohodlné mytí rukou. Nezapomeňte ani na vzdálenost od stěny a bočních hran desky. Umyvadlo by mělo být umístěno dostatečně daleko od stěny, aby se pod něj vešla baterie a přívodní hadičky. Zároveň ponechejte dostatek prostoru po stranách pro odkládání hygienických potřeb. Před finálním upevněním umyvadla si vše důkladně přeměřte a proveďte zkušební instalaci.

Označení a vyříznutí otvoru

Než se pustíte do řezání, dvakrát zkontrolujte, zda máte správné rozměry pro vaše umyvadlo a desku. Přesné rozměry otvoru najdete v návodu k vašemu umyvadlu. Obecně platí, že otvor by měl být o něco menší než okraj umyvadla, aby okraj umyvadla spočíval na desce a nepropadl se skrz otvor. Pomocí tužky nebo fixu si na desku nakreslete obrys umyvadla. Můžete použít lepicí pásku, abyste udrželi linii rovnou a zabránili sklouznutí tužky. Pro vyříznutí otvoru budete potřebovat přímočarou pilu s kotoučem na řezání dřeva. Před řezáním si nasaďte ochranné brýle a respirátor, abyste se chránili před prachem a úlomky. Řezejte pomalu a opatrně podél nakreslené linie. Jakmile je otvor vyříznutý, zkontrolujte, zda umyvadlo přesně zapadá. Pokud je otvor příliš těsný, můžete ho opatrně zvětšit pomocí pilníku nebo brusného papíru.

Instalace baterie a sifonu

Po usazení umyvadla na desku a napojení na vodovodní systém přichází na řadu instalace baterie a sifonu. Nejdříve se zaměřte na baterii. V závislosti na typu vaší baterie (stojánková nebo nástěnná) ji upevněte k umyvadlu nebo desce dle pokynů výrobce. Nezapomeňte použít těsnění, abyste předešli nežádoucímu úniku vody. Připojte přívodní hadičky k baterii a utáhněte je. Dbejte na to, aby hadičky nebyly nikde zalomené. Nyní se můžete pustit do instalace sifonu. Sifon se skládá z několika částí, které je potřeba správně sestavit. Začněte nasazením těsnění a maticí na odtokovou trubku umyvadla. Poté nasaďte horní část sifonu a utáhněte matici. K sifonu připojte odpadovou trubku a tu dále veďte do odpadu v zdi. Před finálním dotažením všech spojů se ujistěte, že je sifon správně usazený a odpadová trubka má dostatečný spád. Po dotažení všech spojů pusťte opatrně vodu a zkontrolujte těsnost všech spojů. V případě potřeby dotáhněte matice.

Nanesení silikonového tmelu

Před samotnou instalací umyvadla na desku je nezbytné aplikovat silikonový tmel. Ten zajistí vodotěsné spojení mezi umyvadlem a deskou, čímž se předejde zatečení vody a následnému poškození desky. Nejprve si pečlivě očistěte plochu desky, kam budete umyvadlo usazovat. Použijte k tomu vlhký hadřík a odstraňte veškeré nečistoty, prach a mastnotu. Povrch musí být dokonale čistý a suchý, aby silikonový tmel správně přilnul. Nyní naneste silikonový tmel v tenké vrstvě po celém obvodu vyznačeného otvoru pro umyvadlo. Dbejte na to, aby vrstva tmelu byla souvislá a bez přerušení. Pro aplikaci tmelu můžete použít aplikační pistoli, která vám pomůže s rovnoměrným nanesením. Po nanesení tmelu opatrně usaďte umyvadlo do otvoru v desce a lehce přitlačte. Přebytečný tmel, který se vytlačí po obvodu umyvadla, ihned odstraňte vlhkým hadříkem. Následně zkontrolujte, zda je umyvadlo usazeno rovně a v požadované pozici. Po usazení umyvadla nechte silikonový tmel dostatečně vytvrdnout dle instrukcí výrobce. Během tuhnutí s umyvadlem nemanipulujte a nenamáhejte ho.

Upevnění umyvadla k desce

Umyvadlo na desku přináší do koupelny nádech luxusu a elegance. Než se ale pustíte do samotné montáže, je potřeba zvolit správný způsob upevnění. Ten se odvíjí od typu umyvadla a materiálu desky. Většina moderních umyvadel je již z výroby opatřena otvory pro upevnění. Pro jistotu si ale před nákupem ověřte, zda je tomu tak i u vašeho vybraného modelu.

K upevnění umyvadla na desku budete potřebovat speciální montážní sadu, která obvykle obsahuje šrouby, hmoždinky a podložky. V závislosti na materiálu desky zvolte i odpovídající typ hmoždinek. Pro zděné příčky se hodí hmoždinky plastové, pro sádrokartonové příčky pak hmoždinky kovové.

Před samotnou montáží si pečlivě změřte a vyznačte na desce místa pro vyvrtání otvorů. Otvory by měly být o něco menší než průměr hmoždinek. Po vyvrtání otvorů do nich vložte hmoždinky a následně přiložte umyvadlo na desku. Pomocí šroubů a podložek umyvadlo pevně připevněte k desce. Dejte si pozor, abyste šrouby příliš neutahovali, mohlo by dojít k prasknutí umyvadla.

Po upevnění umyvadla nezapomeňte na připojení sifonu a vodovodní baterie. Pro utěsnění spojů použijte sanitární silikon. Po zaschnutí silikonu je umyvadlo připraveno k použití.

Připojení vody a odpadu

Před samotnou instalací umyvadla na desku je nezbytné provést důležitý krok – připojení vody a odpadu. Nepodceňujte tuto fázi, protože správné zapojení je klíčové pro bezproblémové fungování vašeho umyvadla a zabráníte tak nepříjemným komplikacím s úniky vody.

Začněte s přívodem vody. Vypněte hlavní uzávěr vody v bytě nebo domě, abyste předešli nechtěnému úniku vody. Poté připojte flexibilní hadičky k rohovým ventilům na zdi. Ujistěte se, že používáte hadičky s dostatečnou délkou a správným průměrem, obvykle se používají hadičky s průměrem 1/2". Hadičky pečlivě dotáhněte, ale nepřehánějte to, abyste nepoškodili těsnění.

Dále se zaměřte na odpad. Do odtokového otvoru umyvadla vložte výpustní ventil s přepadem a utáhněte ho. K výpustnímu ventilu připojte sifon, který bude odvádět odpadní vodu do odpadního potrubí. Připojení sifonu k odpadnímu potrubí proveďte pomocí těsnění a stahovacích objímek, abyste zajistili dokonalou těsnost.

Po dokončení instalace pečlivě zkontrolujte všechna spojení, zda jsou dostatečně dotažená a zda nedochází k úniku vody. Otevřete hlavní uzávěr vody a pomalu pusťte vodu do umyvadla, abyste ověřili funkčnost a těsnost všech připojení. V případě zjištění jakýchkoli problémů neprodleně zastavte vodu a zkontrolujte a opravte problematické místo.

Kontrola těsnosti a funkčnosti

Po usazení umyvadla na desku a důkladném utěsnění silikonem je nezbytné provést kontrolu těsnosti a funkčnosti. Než začnete, nechte silikon dostatečně dlouho vytvrdnout dle instrukcí výrobce. Poté zaočkujte odpadní otvor umyvadla a naplňte ho vodou. Sledujte, zda se někde neobjevuje vlhkost, a to jak pod umyvadlem, tak v oblasti silikonového spoje. Pokud zaznamenáte únik vody, okamžitě ji vypusťte a nechte silikon důkladně vyschnout. Následně problematické místo znovu utěsněte. Po zaschnutí silikonu opakujte test těsnosti. Dále zkontrolujte funkčnost odtoku. Naplňte umyvadlo vodou a sledujte, zda voda odtéká plynule a bez zápachu. Pokud voda odtéká pomalu nebo se objevuje nepříjemný zápach, je pravděpodobně ucpaný sifon. V takovém případě ho demontujte a důkladně propláchněte. Kontrola těsnosti a funkčnosti je klíčovým krokem montáže umyvadla na desku. Důkladná kontrola vám zaručí bezproblémové fungování a předejde pozdějším komplikacím s vlhkostí a plísní.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: bydlení

Autor: filiphruby

Tagy: montáž umyvadla na desku | návod na montáž umyvadla na desku